“Onhoudbare situaties gaan meestal langer door dan economen voor mogelijk houden. Maar eens houden ze op en wanneer dat gebeurt, is het meestal zeer pijnlijk.”

Paul Krugman

Wat is een bank?

Een bank is een organisatie die financiële diensten verleent. Banken zijn op verschillende manieren in soorten in te delen. Een belangrijk onderscheid is het verschil tussen commerciële banken en centrale banken. Commerciële banken zijn private ondernemingen met een winstoogmerk, terwijl centrale banken semi-onafhankelijke instellingen zijn en ten doel hebben om het financiële systeem onder controle te houden.

Type banken

Commerciële banken onderscheiden zich van elkaar door het type klanten en/of dienstverlening waar zij zich op richten. Enkele voorbeelden:

  • Een retail bank is een bank die zich richt op het leveren van financiële diensten rechtstreeks aan personen en kleine bedrijven. Denk aan het uitvoeren van betalingen, spaargeld beheren, geld uitlenen aan particulieren en bedrijven, hypotheken verstrekken, etc.
  • Een private bank verleent financiële diensten aan rijke individuen: mensen die veel meer geld bewaren bij de bank dan dat ze lenen. Zij beheren de tegoeden van deze vermogende klanten, zoeken passende investeringsmogelijkheden en regelen alle bijhorende financiële zaken.
  • Een investment bank houdt zich bezig met het geld van zeer vermogende personen, bedrijven en overheden. In de meest brede zin proberen zij zo slim mogelijk te beleggen in allerlei zaken om met geld meer geld te verdienen. Dat kunnen gewone aandelenpakketten of staatsobligaties zijn, maar ook allerlei risicovolle financiële producten als opties en verzekeringen. De ‘producten’ die zij creëren, hebben meestal een forse instapprijs. Ook helpen zij klanten bij investeringen in bedrijven of helpen zij bedrijven bij een beursgang en regelen zij alle financiële zaken bij fusies en overnames e.d..

Veel grote commerciële banken combineren meerdere van deze typen als verschillende bedrijfsonderdelen binnen hun organisatie. Dat gebeurt met name in Europa — in de VS en de rest van de wereld onderscheiden de banken zich vaak duidelijker.

Centrale bank

Een centrale bank is een onafhankelijke instantie die tot doel heeft om het financiële systeem stabiel te houden. De bank doet dit door de geldhoeveelheid te beheren en door te controleren dat individuele banken het vertrouwen in het systeem niet onderuit halen. Bovendien is een centrale bank belast met het uitgeven van een munteenheid; zij heeft het monopolie op het drukken van nieuwe bankbiljetten en slaan van nieuwe munten in de officiële (wettelijk vastgelegde) munteenheid. Dit laatste is tegenwoordig een ondergeschikte taak omdat fysieke munten en biljetten nog slechts een fractie uitmaken van de totale geldhoeveelheid. Het meeste geld bestaat alleen als cijfers op beeldschermen.
 

 het woord 'bank'
The usurers Marinus van Reymerswaele
De wisselaars, Marinus van Reymerswaele (1490 - 1567)
Het woord ‘bank’ heeft zijn herkomst in het Italiaanse ‘banco’. Gedurende de Renaissance werkten Florentijnse financiële handelaren – de eerste ‘bankiers’ – op markten en gebruikten zitbankjes als bureau of balie waaraan zij hun transacties uitvoerden.
Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl