“Geld dat in tweede instantie wordt gecreĆ«erd voor consumptie, speculatieve handel of financiĆ«le speculaties, leidt tot een aanwas van 'onproductief' geld.”

Joseph Schumpeter

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief 18 januari 2015 - 18 januari 2015

Jaarvergadering

JaarvergaderingOp 27 december j.l. vond de jaarvergadering van de coöperatie Kunst Reserve Bank plaats. Deze werd gehouden in galerie De Cultshop op het perron van station RAI in Amsterdam. Een bijzondere setting voor een vergadering waarin een aantal belangrijke onderwerpen aan de orde kwamen. Met 15 leden was de opkomst vrij gering, maar dit droeg wel bij aan de gemoedelijke sfeer waarin alle moeilijkheden van het afgelopen jaar en ideeën over de verdere voortgang van het experiment werden besproken.

Helaas hadden zich nog geen kandidaten voor een nieuw bestuur aangemeld. De leden zijn daarom akkoord gegaan dat de tijdelijke functie van Ron Peperkamp als waarnemend bestuursvoorzitter wordt voortgezet.

Behalve de goedkeuring van het jaarverslag en de instelling van een kascommissie die namens de leden toezicht gaat houden op de financiën, zijn er verder geen officiële besluiten genomen.

Een uitgebreid verslag van de vergadering kunt u lezen in de notulen.

Presentaties

Een veelgehoord commentaar is dat mensen het moeilijk vinden om aan derden uit te leggen waarom zij het experiment van de KRB zo interessant vinden. Sindskort hebben wij op de voorpagina van de website een Youtube-filmpje staan waarin kort wordt uitgelegd hoe de bank precies werkt. Geen gelikte video of flitsende animatie want daar was helaas geen geld voor, maar een simpele diashow. Filiaalhouders kunnen deze uitleg dus als leidraad gebruiken om vrienden en kennissen te informeren over de bank.

Voor wie geïnteresseerd is in de inhoudelijke kant, hebben wij ook een langere presentatie gemaakt. Hierin wordt een uitgebreide toelichting gegeven op de artistieke en economische achtergrond van het experiment. (Deze laatste video bevat enkele grafieken en kunt u dus het beste full-screen bekijken.)

Youtube presentatie KRB


Wereldrevolutie (en vrijheid)

Het zal de lezers van deze nieuwsbrief niet zijn ontgaan dat de mannen van de voorstelling Door de Bank Genomen het licht hebben gezien. In navolging van het eerder genoemde debat in het Britse Lagerhuis, is de gideonsbende onder leiding van George van Houts (tevens de schrijver van het succesvolle toneelstuk) een opmerkelijk burgerinitiatief gestart. Doel is 40.000 handtekeningen te verzamelen en daarmee het parlement tot een principieel debat over de geldcreatie te dwingen.

George van HoutsZoals wij de laatste tijd al vaker hebben gezien bij enthousiaste bekeerlingen die zich vooral door internet laten inspireren, dreigen ook deze mannenbroeders wel een beetje door te schieten. Want met veel bravoure wordt zo'n beetje een monetaire wereldrevolutie afgekondigd, terwijl het probleem juist is, dat tegenwoordig niemand meer weet, wie vanuit welk bastion het economische raderwerk nu eigenlijk bestuurt. In ieder geval heeft men het imaginaire winterpaleis alvast verkeerd gelocaliseerd, want deze staat beslist niet (meer) in Den Haag of op het Frederiksplein.
Maar het is natuurlijk prachtig hoe het belangrijke thema dat wij al jaren onder de aandacht proberen te brengen, nu op de politieke agenda wordt gezet. En niet door politici of economen, maar wederom door mensen uit het artistieke veld!

Gelet op de schaapachtige reacties van onze parlementariërs op een eerdere voordracht van Thomas Piketty over de inherente ongelijkheid van het huidige economische systeem, moeten wij onze verwachtingen over het debat in de Kamer misschien wel wat temperen. Een principieel thema bespreken is één ding – fundamentele politieke besluiten nemen iets heel anders...

De actie werd gelanceerd in De Wereld Draait Door dus die 40.000 handtekeningen zijn inmiddels al binnen. Toch roepen wij iedereen op om de petitie op de website Burgerinitiatief Ons Geld alsnog te ondertekenen. Hoe meer mensen kenbaar maken dat zij dit onderwerp belangrijk vinden, des te groter de kans dat er ook serieuze oplossingen worden bedacht. Uiteindelijk gaat het er toch om de memen-poel voldoende te kietelen, zodat er ergens opeens een briljant idee naar boven komt borrelen...

Freedom of SpeechOverigens deed zich rond de voorstelling in Amsterdam nog een opmerkelijk incident voor. Het leek ons namelijk een goed idee om de bezoekers van dit toneelstuk over het geldsysteem, uit te nodigen om ook deel te nemen aan ons monetair experiment. Het DeLaMar Theater stuurde echter meteen de bewaking af op onze vrijwilliger die buiten rustig flyers stond uit te delen. Toen deze zich met een beroep op de openbare ruimte weigerde te verwijderen, belde de directie onverwijld de politie. Om een lang verhaal kort te maken: twee dagen nadat burgemeester Van der Laan op de Dam luid had verkondigd dat er aan onze vrijheid van meningsuiting niet kan worden getornd, dreigden enkele leden van zijn politiekorps de vriendelijke verspreider van een onschuldige folder direct in te rekenen als hij zijn opruiende activiteit bij het theater niet onmiddelijk staakte. Zo werd het stoepje van Van den Ende met straffe hand door gerechtsdienaren schoongeveegd. Maar daarmee zit er nu dus wel een klein smetje op het vrijheidsblazoen van onze burgervader...Comité van aanbeveling

Herman WijffelsProf.dr. H.H.F. Wijffels, voormalig voorzitter van de Rabobank, voorzitter van de SER en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Herman Wijffels is momenteel hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

Arnold HeertjeProf.dr. A. Heertje, emiritus hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Tevens bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de economische wetenschap en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Rick van der PloegProf.dr. F. van der Ploeg, staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet-Kok II. Rick van der Ploeg is tegenwoordig hoogleraar economie, University of Oxford en hoogleraar politieke economie, Amsterdam School of Economics, Universiteit van Amsterdam.

Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl