“Bankiers zijn helemaal niet conservatief. Ze zijn alleen ongelooflijk begaafd in zelfbedrog door de kans op een groot, alles verwoestend verlies onder het tapijt te schuiven.”

Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan

Nieuwsbrieven

Jaarverslag en Agenda - 26 december 2014

Beste leden, medewerkers, sponsors en andere geïnteresseerden,

U bent van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering van de Kunst Reserve Bank. Deze zal a.s. zondag om 14:00 uur plaatsvinden in galerie de Cultshop op perron 1/2 van Station RAI. Volgens de laatste berichten rijden zondag alle treinen volgens de gewone dienstregeling maar houdt u voor de zekerheid de dienstregeling in de gaten.

Op de vergadering wordt o.a. het jaarverslag ter goedkeuring voorgelegd.
Het Jaarverslag 2014 kunt u hier downloaden.

Agenda

 1. Welkomswoord door voorzitter Marco de Goede
 2. Verslag directie van activiteiten afgelopen periode
 3. Mogelijkheid voor vragen en aanvulingen/correcties jaarverslag
 4. Goedkeuring jaarverslag (onder voorbehoud correcties)
   
 5. Toelichting directie op situatie rond bestuur
 6. Voorstellen mogelijke nieuwe bestuursleden
 7. Mogelijk verkiezing nieuwe bestuursleden
   
 8. Toelichting directie op financiële situatie en huidige dilemma's
 9. Open discussie over de wijze waarop experiment kan worden voortgezet. Mogelijk uitmondend in concrete voorstellen.
 10. Sluiting

Na afloop warme koffie, thee en chocolade!

 

Ron Peperkamp
waarnemend bestuursvoorzitter
coöperatie Kunst Reserve Bank

 Comité van aanbeveling

Herman WijffelsProf.dr. H.H.F. Wijffels, voormalig voorzitter van de Rabobank, voorzitter van de SER en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Herman Wijffels is momenteel hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

Arnold HeertjeProf.dr. A. Heertje, emiritus hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Tevens bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de economische wetenschap en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Rick van der PloegProf.dr. F. van der Ploeg, staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet-Kok II. Rick van der Ploeg is tegenwoordig hoogleraar economie, University of Oxford en hoogleraar politieke economie, Amsterdam School of Economics, Universiteit van Amsterdam.

Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl