“In de kunst is spaarzaamheid altijd schoonheid.”

Henry James

Nieuwsbrieven

Algemene Ledenvergadering Kunst Reserve Bank - 11 december 2014

Congres in RAI

Door allerlei omstandigheden hebben wij de jaarlijkse ledenvergadering van de coöperatie Kunst Reserve Bank al een paar keer moeten uitstellen. Ook het voordehandliggende plan om de jaarvergadering bij de geldpers in HAL25 te houden, bleek financieel niet haalbaar en is op het laatste moment afgeblazen.

Met hulp van de Artkitchen is het uiteindelijk toch gelukt om in Amsterdam een geschikte locatie te vinden. Op de valreep want de vergadering zal nu plaatsvinden in het laatste weekend van 2014. Niet zoals hierboven afgebeeld in het congrescentrum van de RAI, maar er wel vlakbij – namelijk in de galerie op het perron van station RAI. Leden, medewerkers, sponsors en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op deze belangrijke vergadering waarin een aantal cruciale beslissingen over de toekomst van de bank zullen worden genomen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING KUNST RESERVE BANK

Amsterdam RAI
Zondag 28 december 2014
14:00 – 16:00 uur
Cult Shop RAI perron 1/2
Station RAI Amsterdam

De Algemene Ledenvergadering is een belangrijk onderdeel van het KBR experiment. Het project stoelt immers op het idee dat het samen met de leden wordt uitgevoerd. De leden geven aan hoe het experiment zich financieel, artistiek en organisatorisch verder moet ontwikkelen. Dit laatste is meteen het belangrijkste onderwerp van de komende ledenvergadering.

Bij aanvang wisten wij dat het bijzonder moeilijk zou worden om het experiment vijf jaar lang vol te houden. Met de tegenslagen en misrekeningen van het afgelopen jaar is gebleken hoeveel moeite het in de praktijk kost om alle problemen het hoofd te bieden. Niet alleen financieel, maar ook fysiek en mentaal zijn wij dit jaar een paar keer op de grens van het mogelijke gestuit. Tegelijk zagen wij het enthousiasme voor het experiment groeien. De Kunst Reserve Bank appelleert duidelijk aan de toegenomen belangstelling bij het publiek voor de fundamentele problemen van het huidige financiële systeem. Inhoudelijk en artistiek blijft het dus een bijzonder interessant experiment. Maar het afgelopen jaar is ook duidelijk geworden dat de uitvoering op een aantal vlakken tekort schiet.

Als wij het experiment willen voortzetten, zal dit dus op een andere manier moeten gebeuren. Het is nu aan de leden om te beslissen hoe. Tijdens de vergadering zullen alle ideeën worden besproken en – voor zover mogelijk – als concrete voorstellen meteen ter stemming worden gebracht.

Alle leden – d.w.z. degenen die een munt van de KRB bezitten en/of een KRB pas hebben – zijn stemgerechtigd. Iedere munt geldt als één stem. Op vertoon van uw ledenpas en/of de certificaten die u bij de munt heeft gekregen, ontvangt u een overeenkomstig aantal stembordjes. Introducés zijn van harte welkom. Zij kunnen door aanschaf van een KRB munt ter plekke lid worden en stemrecht verwerven.

MEDEWERKERS GEZOCHT

De organisatie van de ledenvergadering is in volle gang. Op de dag zelf zijn er nog wel een paar extra handjes nodig. Vraag is dus wie op 28 december wil helpen met het inrichten van de ruimte, de catering, stembordjes uitdelen, etc. Ook belangrijk: wij zoeken nog een voorzitter en iemand die de notulen wil bijhouden! Stuur een mailtje naar info@kunstreservebank.nl of bel 06 1226 3331.

JAARVERSLAG EN AGENDA

Enkele dagen voor de vergadering zal het jaarverslag op de website worden gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief ontvangt u ook tijdig de agenda. Indien u vindt dat bepaalde onderwerpen ontbreken, dan kunt u deze mailen en worden ze aan de agenda toegevoegd.

NIEUW BESTUUR

De coöperatie werd formeel altijd geleid door een bestuur bestaande uit vier leden. Eind vorig jaar hebben deze bestuursleden echter hun functies neergelegd. Om zeer begrijpelijke reden want de aard van het experiment maakte het voor de bestuursleden bijna onmogelijk om de coöperatie effectief te leiden. Zonder een duidelijk budget valt er op bestuurlijk niveau immers weinig te organiseren.

Zodoende bekleedt de directeur nu al bijna een jaar de functie van waarnemend bestuursvoorzitter. Formeel is dit vanzelfsprekend niet correct: volgens de statuten dient de coöperatie door ten minste drie bestuursleden te worden geleid. Maar ook praktisch is dit een hoogst onwenselijke situatie. Eén van de belangrijkste oorzaken waarom de uitvoering tekort schiet, ligt immers in het feit dat de bank in de praktijk nog steeds een eenmansoperatie is. Alle functies en alle taken in één hand is voor een project van deze omvang niet verstandig – en welbeschouwd ook niet vol te houden.

Zoals gezegd is er alom bewondering voor het concept en de hele opzet van dit bijzondere bankexperiment. Er zijn nu frisse mensen nodig om dit enthousiasme om te zetten in een effectief bestuur. De bank is dus dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden die zich actief willen bezighouden met het opnieuw inrichten van de hele organisatie. Bestuurlijke ervaring is natuurlijk een pré maar niet noodzakelijk. Belangrijker is een bereidheid om alle praktische, financiële en organisatorische problemen daadwerkelijk te lijf te gaan.

Het zou mooi zijn als wij op de jaarvergadering meteen een nieuw bestuur kunnen kiezen. Kandidaten kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@kunstreservebank.nl. Als u eerst wilt weten wat de verschillende bestuursfuncties zoal inhouden, kunt u ook bellen met de directie: 06 1226 3331
 Comité van aanbeveling

Herman WijffelsProf.dr. H.H.F. Wijffels, voormalig voorzitter van de Rabobank, voorzitter van de SER en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Herman Wijffels is momenteel hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

Arnold HeertjeProf.dr. A. Heertje, emiritus hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Tevens bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de economische wetenschap en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Rick van der PloegProf.dr. F. van der Ploeg, staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet-Kok II. Rick van der Ploeg is tegenwoordig hoogleraar economie, University of Oxford en hoogleraar politieke economie, Amsterdam School of Economics, Universiteit van Amsterdam.

Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl