“Onhoudbare situaties gaan meestal langer door dan economen voor mogelijk houden. Maar eens houden ze op en wanneer dat gebeurt, is het meestal zeer pijnlijk.”

Paul Krugman

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief Januari 2012 - 20 januari 2012

Na alle belevenissen met de geldpers eindelijk weer wat rust. Het begin van een nieuw jaar is een goed moment om alle zaken nog eens op een rijtje te zetten. Hieronder volgt een kort overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen:

Vergunning

De voortslepende soap rond de vergunning heeft uiteindelijk toch een happy end gekregen. Alle plannen zijn goedgekeurd en wij hebben een ontheffing voor het tijdelijke gebruik van het terrein.

Locatie Zuidas

modderpoel op locatieTijdens de recente storm heeft de plattegrond op de bouwlocatie erg veel schade opgelopen. Even dreigde enorme stukken doek zelfs richting snelweg te waaien, maar gelukkig wisten acht potige brandweermannen dit nog net te voorkomen. Met pijn in het hart hebben wij besloten de hele plattegrond uit voorzorg op te doeken. Met hulp van de plantsoenendienst zijn in de vliegende storm alle banen van het terrein verwijderd. Het doek ligt nu opgeslagen op een nabijgelegen werf.

Na verwijdering van het gronddoek werd meteen de beroerde afwatering van het terrein zichtbaar: al na twee dagen regen veranderde het in één grote modderpoel. De enige remedie is drainage, maar omdat het terrein als bouwgrond is bestemd, gaat de gemeente dat niet doen.
Hier zaten we dus opeens met een heel groot probleem…

Bouwplannen bijgesteld

In tijden van nood leert men zijn vrienden kennen. In dit geval was het Piet Wonder die met het voorstel kwam om het afwaterprobleem met zijn grondverzetbedrijf meteen maar rigoureus aan te pakken.

Samen met Piet zijn wij gaan kijken hoe we de bouwplannen voor het hoofdkantoor kunnen aanpassen. Eerder hadden wij intern al besloten dat de inrichting meer in overeenstemming moest worden gebracht met ons beperkte budget. Na uitgebreid alle mogelijke opties en besparingen te hebben bekeken, zijn wij tot een plan gekomen dat visueel nog steeds bijzonder aantrekkelijk is, maar tegen aanzienlijk lagere kosten kan worden gerealiseerd.

locatie overzichtVoor de afwatering wordt rond het terrein een sloot gegraven. Met de graafgrond wordt tegelijk een 1 meter hoge dijk opgeworpen. Deze fysieke afscheiding van de openbare ruimte komt dan in plaats van het hoge (en kostbare) hekwerk. Rond de sloot wordt nu enkel een laag hek geplaatst.

Ook de gestapelde containers van het entreegebouw komen te vervallen. De entree blijft beperkt tot de loketcontainer die in de dijk zal worden verwerkt. De inrichting van het middenterrein blijft verder ongewijzigd: een transparante behuizing voor de geldpers en de kluis. De totale oppervlakte van het binnenterrein wordt kleiner dan in het oorspronkelijke plan en dit betekent dat er ook minder grind nodig is.

impressie frontHet beeld wordt dus niet langer een kale vlakte, maar krijgt meer de uitstraling van een beveiligd bankterrein. Eigenlijk is dit precies wat we altijd wilden: een bank in zijn meest elementaire vorm. Door het kantoor achterwege te laten en de bebouwing te beperken tot de geldpers, de kluis en het loket, komt het idee van een simpele, transparante bank volledig tot zijn recht.
Uiteindelijk blijkt het waterprobleem dus een uitstekende oplossing te hebben veroorzaakt!

Meer over de bouwplannen >

Mede-eigenaren

bankpasDe coöperatie telt momenteel 84 mede-eigenaren van wie de meeste inmiddels de eenmalige contributie hebben betaald. Tot onze vreugde hebben velen ook een extra donatie overgemaakt — waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.
Binnenkort hopen wij al deze voortrekkers van het project een paar bijzondere aanbiedingen te kunnen doen.

Omdat de bank nog nauwelijks publiciteit trekt, kunnen nieuwe leden eigenlijk alleen via mond-op-mond reclame worden geworven. Attendeer dus uw vrienden en bekenden op de mogelijkheid om mede-eigenaar van deze bijzondere bank te worden. Het kost hen slechts € 25.

Aanmelden kan via deze link >.

Financiën

De afgelopen maanden is er zo’n € 3500 binnengekomen aan contributies, donaties en de verkoop van houtsneden. Dat is veel meer dan we hadden durven hopen. Tegelijk is er ook veel uitgegeven aan allerlei kleine, maar noodzakelijke dingen: postzegels, benzine, reiskosten, gereedschap, ledenpasjes, drukwerk, etc. Grotere posten als belasting, leges en elektra-aansluiting moeten binnenkort ook worden betaald. Momenteel zit er nog een kleine € 2000 in kas. Dat is misschien net genoeg voor alle lopende zaken. Maar zodra de werkzaamheden op het terrein van start gaan, zullen nog wel de nodige uitgaven volgen.

Nieuwe sponsors

Nu de crisis zich verdiept, wordt het steeds moeilijker om sponsors te vinden. Gelukkig zijn er nog steeds personen en bedrijven die inzien dat dit geen zwaar gesubsidieerd kunstproject is, maar een serieus financieel experiment dat door de gezamenlijke inspanning van gewone burgers wordt gerealiseerd.

Een flink aantal bedrijven levert inmiddels een bijdrage. Daar komt de Fa. Bas Honcoop bij die binnenkort het bouwbord op de locatie gaat plaatsen. Kunst en Gietwerk in Dronten zal een aantal machines en hulpmiddelen voor de verwerking van de munten sponsoren. Verder wordt de behuizing voor de geldpers door de Frijsteat Folgeren gebouwd. Dit laatste doen zij bij wijze van schadeloosstelling voor de nieuwjaarsstunt die zij met onze pers hebben uitgehaald. En al het grondwerk op de locatie wordt binnenkort dus door Wonder Grondverzet uitgevoerd.

Wij zijn nog altijd hard op zoek naar bedrijven die de containers, het grind en het lage hekwerk willen leveren. Bij de feitelijke bouw en afwerking zullen straks ook nog veel materialen nodig zijn. Houd hiervoor deze lijst op de website in de gaten: misschien heeft u nog iets liggen of wil uw bedrijf wel één van de gevraagde onderdelen sponsoren.

Planning

Begin februari willen wij meteen beginnen met het grondwerk. Afhankelijk van het weer zal het machinale werk half februari klaar zijn en kunnen we vervolgens het terrein verder inrichten. Tegen die tijd gaan wij vermoedelijk een paar werkdagen organiseren: warme koffie, hete soep, gesmeerde broodjes en een rijk aanbod aan leuke klusjes als gras zaaien, palen slaan, grind harken, etc.

Het streven is om medio maart alles zo’n beetje gereed te hebben zodat de bank uiterlijk 1 april officieel van start kan gaan en de eerste reservemunten van de pers rollen.

 Comité van aanbeveling

Herman WijffelsProf.dr. H.H.F. Wijffels, voormalig voorzitter van de Rabobank, voorzitter van de SER en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Herman Wijffels is momenteel hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

Arnold HeertjeProf.dr. A. Heertje, emiritus hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Tevens bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de economische wetenschap en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Rick van der PloegProf.dr. F. van der Ploeg, staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet-Kok II. Rick van der Ploeg is tegenwoordig hoogleraar economie, University of Oxford en hoogleraar politieke economie, Amsterdam School of Economics, Universiteit van Amsterdam.

Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl