“Van de vele manieren waarop je een banksysteem zou kunnen organiseren, is die van vandaag wel de slechtste.”

Mervyn King, gov. Bank of England

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief augustus 2013 / Bouwfonds Kunst Reserve Bank - 3 augustus 2013

VERHUIZING

Op de laatste jaarvergadering is o.a. het meerjarenplan voor de bank besproken. Het idee is dat de bank een tournee gaat maken langs de grote financiële centra: Frankfurt, London, New York en tenslotte in 2017 eindigend in Hong Kong. Nu in september het huurcontract op de Zuidas afloopt, zouden wij de bank dus het liefst direct naar Frankfurt verhuizen. Helaas beschikt de bank nog niet over voldoende middelen om dit op eigen kracht te organiseren. Er moet dus een tussenstap worden gemaakt.

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij over de uitnodiging van het Van Abbemuseum om de Kunst Reserve Bank tijdelijk in Eindhoven te plaatsen. Op de jaarvergadering hebben de leden besloten om hierop in te gaan. Een compacte versie van de bank op een nieuwe locatie kan immers een goede repetitie zijn van de ‘mobiele’ versie van de bank. Door de samenwerking met het Van Abbemuseum kunnen wij ons, na het financiële publiek op de Zuidas, ook wat meer op een kunstpubliek gaan richten.

stationsplein EindhovenInmiddels hebben wij met het museum en de gemeente Eindhoven alle mogelijke locaties bekeken. Aanvankelijk was het idee om de bank in de tuin van het Van Abbemuseum te plaatsen maar vanwege een onverplaatsbaar beeld van Rodin, is die plek helaas afgevallen. Er is nog niets definitief maar het ziet er nu naar uit dat de bank midden op het stationsplein komt te staan. Een plek waar dagelijks tienduizenden mensen passeren en dus een perfecte locatie voor de nieuwe vestiging van de Kunst Reserve Bank.

BOUWFONDS EINDHOVEN

Vraag is hoe de KRB deze verhuizing in hemelsnaam gaat organiseren? Na een jaar draait de bank immers nog steeds op een handjevol vrijwilligers en zij beschikt ook nauwelijks over reserves om deze omvangrijke operatie te financieren.

De situatie lijkt eigenlijk sterk op die van twee jaar geleden. Ook toen hadden wij een ambitieus plan om midden op de Zuidas een bank te beginnen maar totaal geen middelen om dat te realiseren. De verleidelijke optie om externe financiers aan te trekken of een vette subsidiepot aan te spreken, hebben wij toen verworpen. Dergelijk 'vreemd kapitaal' zou het hele principe van een transparant experiment immers ondermijnen. Nee, deze bank moesten wij zelf bouwen – met hulp van vrijwilligers en sponsors.

Tot onze grote vreugde bleken veel bedrijven enthousiast over het plan en bereid zich in de nieuwe reservemunt te laten uitbetalen. Omdat veel zaken bij zo’n grote bouwklus toch gewoon in Euro’s moeten worden afgerekend, zijn wij toen ook een ledenactie gestart. Voor € 25 kom men mede-eigenaar worden van de bank. Dankzij de € 3.500 die de leden toen in korte tijd bijeen brachten, is het uiteindelijk gelukt om op de Zuidas een spectaculaire bank neer te zetten. Als dank voor hun steun kregen alle voortrekkers een bankpas, een sleutel van hun eigen bank en korting op de eerste munt.

Wij gaan nu kijken of de komende verhuizing op vergelijkbare wijze kan worden gefinancierd. Er is daarom opnieuw een bouwfonds geopend. Dit keer moeten wij in korte tijd zo’n € 4.000 bijeen zien te krijgen – dat is namelijk het tekort op de begroting voor de verhuizing en inrichting van de nieuwe locatie.

Vanzelfsprekend krijgt iedereen weer iets bijzonders voor zijn/haar bijdrage:

Bankverklaring€ 25: Poster van onze integriteitverklaring

Op veler verzoek zijn er reproducties van deze houtsnede van Ron Peperkamp gedrukt. Bij een donatie van € 25 ontvangt u een door de initiatiefnemer van de bank gesigneerd exemplaar.

Formaat: 43 x 70 cm
Papier: 150 gr. gecoat

(Er zijn ook nog enkele exemplaren van de originele handgedrukte houtsnede verkrijgbaar. Deze kunt u online bestellen.)

€ 50: Ledenmunt

LedenmuntMelle Hammer is druk bezig met het ontwerp voor een speciale ledenmunt. Deze mult valt buiten het experiment en dient enkel als lidmaatschapsbewijs van de coöperatie. De ledenmunt kan dus niet met 10% rente worden teruggewisseld, maar geeft wel recht op een stem tijdens de jaarvergadering. Een unieke kans voor iedereen die zich geen reservemunt kan veroorloven, maar wel mede-eigenaar van de bank wil worden. En voor bestaande leden een mogelijkheid om een extra stem te verwerven...

€ 100: Ledenmunt + lot voor zilveren sleutel

Ledenmunt + SleutelDonateurs die minimaal € 100 hebben ingebracht ontvangen, behalve de ledenmunt, een lot waarmee ze meedingen naar een zilveren sleutel van de nieuwe vestiging in Eindhoven.

Degene die het hoogste bedrag heeft gedoneerd, krijgt bovendien de eer om bij de openingsceremonie in Eindhoven de allereerste munt te slaan.
 

Help de bank naar de volgende vestiging en stort
online een bijdrage in het Bouwfonds Eindhoven

ZOMERSTOP

de Kunst van Ted NotenNu heel Nederland op vakantie is, heeft het niet veel zin om een nieuwe serie munten uit te brengen. De emissie van Ted Noten zal daarom de hele maand augustus worden verlengd.

Deze serie van Ted Noten blijkt bijzonder in trek – waarschijnlijk omdat alle munten uniek zijn en er in de Big Bang zelfs een diamantje is verwerkt. Als u nog een munt wilt bestellen, moet u dus wel snel zijn.

In principe blijft de bank op de Zuidas in augustus wel open. Deze hele maand zijn wij echter druk bezig met het voorbereiden van de verhuizing. Het kan dus zijn dat wij er soms niet zijn. Als u langs wilt komen, bel dan voor zekerheid: 06 1226 3331Comité van aanbeveling

Herman WijffelsProf.dr. H.H.F. Wijffels, voormalig voorzitter van de Rabobank, voorzitter van de SER en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Herman Wijffels is momenteel hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

Arnold HeertjeProf.dr. A. Heertje, emiritus hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Tevens bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de economische wetenschap en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Rick van der PloegProf.dr. F. van der Ploeg, staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet-Kok II. Rick van der Ploeg is tegenwoordig hoogleraar economie, University of Oxford en hoogleraar politieke economie, Amsterdam School of Economics, Universiteit van Amsterdam.

Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl