“We moeten kiezen tussen een wereldmarkt bepaald door calculators of een met een menselijk gezicht.”

Kofi Annan

Nieuwsbrieven

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering - 16 april 2013

locatie ZuidasDatum: Zondag 28 April 2013.
Tijd: 14:00-16:00 uur  - na afloop: hapjes en drankjes
Locatie: Hoofdkantoor Kunst Reserve Bank Zuidas


Aan alle leden, medewerkers, sponsors en andere geïnteresseerden van de Coöperatieve Kunst Reserve Bank,

Graag nodigen we u uit voor de eerste Algemene ledenvergadering op 28 april 2013.

In de Algemene Ledenvergadering (ALV) zal een nieuw bestuur (4 bestuurleden) worden gekozen en nieuwe leden van de Raad van Commissarissen worden voorgesteld.  De ALV zal een aantal besluiten nemen inzake financiën, beleid, en toekomstige ontwikkelingen.

Alle leden (degenen die een munt van de KRB bezitten en/of een KRB pas hebben) zijn stemgerechtigd. Iedere munt geldt als één stem. Op vertoon van uw ledenpas en/of de certificaten die u bij de munt heeft gekregen, ontvangt u een overeenkomstig aantal stembordjes.

Op de ALV zijn introducés van harte welkom. Zij kunnen door aanschaf van een KRB munt ter plekke lidmaatschap en stemrecht verwerven. Ook kunnen zij rustig een kijkje krijgen in de keuken van de KRB.

De Algemene Ledenvergadering is een belangrijk onderdeel van het KBR experiment. Het project stoelt namelijk op het idee dat het samen met de leden, dus u als muntbezitters, wordt uitgevoerd. De leden geven gezamenlijk aan hoe het experiment zich zowel financieel als artistiek verder moet ontwikkelen.

Op de ledenvergadering zal verslag worden gedaan van de stand van zaken tot nu toe en er zal gesproken worden over plannen voor de naaste toekomst. U heeft daarbij een actieve inbreng, door daarover met elkaar, met het bestuur en de directie van gedachten te wisselen en tenslotte besluiten te nemen over een aantal voorstellen.

Agenda

  1. Opening en welkom door de voorzitter
  2. Verkiezing van nieuwe bestuurleden van de Vereniging KRB
  3. Nieuwe voorzitter stelt de nieuwe leden van de Raad van Commissarissen voor.
  4. Presentatie Jaarverslag door de voorzitter
  5. Financieel verslag door de penningmeester + goedkeuring financieel verslag
  6. Artistiek verslag door de directeur. Het vormt een terugblik op het hele idee achter het project, analyse van de ontwikkelingen en de stand van zaken nu.
  7. Toekomstplannen en strategieën: discussie over hoe verder te gaan
  8. Concrete beleidsvoorstellen: besluitvorming
  9. Rondvraag en sluiting
  10. Hapjes, drankjes en muziek

Aanvullende agendapunten en/of concrete beleidsvoorstellen kunnen tot 26 April a.s. worden ingediend bij het het bestuur. Ook kunnen extra bestuursleden of leden van de RvC worden voorgedragen. U kunt volstaan met een email aan het bestuur: bestuur@kunstreservebank.nl 

Jubileummunt

Ter gelegenheid van het één jarig bestaan van de Kunst Reserve Bank zal er op 28 April een speciale jubileummunt worden geslagen. Helaas staat de financiële positie van de bank niet toe dat wij deze munt gratis kunnen uitdelen. Alle aanwezigen kunnen de jubileummunt echter wel voor de kostprijs (€ 9,00) kopen.

LET OP: de jubileummunt is alleen ter plekke en op deze dag verkrijgbaar! De munt is niet te bestellen of te reserveren en wordt ook niet nagezonden.

Kluisvoorraad

Bij deze gelegenheid willen wij alle aanwezigen ook de mogelijkheid bieden om alsnog een munt uit de eerdere emissies aan te schaffen. Dit is dus een uitgelezen kans om alsnog een munt van één van de voorgaande kunstenaars te verwerven. Vanzelfsprekend wel voor zolang de voorraad strekt.

Openbaar vervoer en route

Het hoofdkantoor van de KRB bevindt zich op de Gustav Mahlerlaan t/o de ABN. Op zondag kan vrij worden geparkeerd op het parkeerterrein naast de bank.

De bank ligt op 2 minuten lopen van station Amsterdam Zuid:
Neem uitgang zuid, Mahlerplein oversteken en dan links de Gustav Mahlerlaan op. De Kunst Reserve Bank bevindt zich aan uw rechterhand, naast het gebouw Symfonie en tegenover de ABN.Comité van aanbeveling

Herman WijffelsProf.dr. H.H.F. Wijffels, voormalig voorzitter van de Rabobank, voorzitter van de SER en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Herman Wijffels is momenteel hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

Arnold HeertjeProf.dr. A. Heertje, emiritus hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Tevens bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de economische wetenschap en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Rick van der PloegProf.dr. F. van der Ploeg, staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet-Kok II. Rick van der Ploeg is tegenwoordig hoogleraar economie, University of Oxford en hoogleraar politieke economie, Amsterdam School of Economics, Universiteit van Amsterdam.

Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl