“Exponentiële economische groei, rekenkundig noodzakelijk voor de samengestelde rente op de geldhoeveelheid gebaseerd op schuld, loopt uiteindelijk stuk op de eindigheid van de natuurlijke hulpbronnen. ”

Chris Cook

Nieuwsbrieven

Uitnodiging nieuwsjaarsreceptie - 27 december 2012

Nieuwjaarsborrel

De Kunst Reserve Bank wenst alle mede-eigenaren, medewerkers, meebouwers, supporters en andere betrokkenen bij de bank een voorspoedig 2013.

Op zondag 6 januari houden wij op het hoofdkantoor op de Zuidas een nieuwjaarsreceptie. U bent van harte uitgenodigd om tussen 14:00 - 17:00 uur met ons te klinken op een succesvolle voortzetting van het experiment in 2013. Voor iedereen die de geldpers nog niet eerder in werking heeft gezien, zullen er deze middag ook munten worden geslagen.

I.v.m. de jaarwisseling zal de bank enkele dagen gesloten zijn. Op woensdag 2 januari gaan we weer van start gaan met de productie van de tweede munt uit de serie van de dichter F. Starik. Dit betekent dat de emissie van eerste munt met een week is verlengd. U kunt de munt nog enkele dagen bestellen bij het online wisselloket.

Kleine terugblik

2012 is een bijzonder bewogen jaar geweest. Eerst was er de bijna onmogelijke taak om met zeer beperkte middelen (en zonder één cent subsidie) een volledig functionerende bank op de Zuidas in te richten. Na de succesvolle opening werden we meteen geconfronteerd met aantal logistieke opstartproblemen rond de wekelijkse aanlevering van de stempels. Deze waren amper opgelost en de antieke Dutrannoit geldpers begon wat technische gebreken te vertonen. Pas toen ook deze waren verholpen, kon de bank eindelijk op een normale manier gaan draaien. Nog altijd is het experiment een enerverende act waarin tientallen ballen tegelijk in de lucht moeten worden gehouden, maar er begint langzaam maar zeker een beetje routine in te komen.

Na de eerste acht maanden begint zich ook voorzichtig een stijgende lijn af te tekenen. Steeds meer mensen horen van dit opmerkelijke initiatief en vrijwel iedereen is meteen razend enthousiast. De verkoop van de munten neemt ook geleidelijk toe. De omzet is nog steeds maar net genoeg om de kosten te kunnen dekken, maar grootste spanning over de levensvatbaarheid van de bank is er gelukkig wel een beetje af.

Wij zijn ook bijzonder blij met de vele positieve reacties uit de financiële- en bancaire wereld. Blijkbaar realiseert men zich dat het hier om een serieus experiment gaat waarmee een actueel economisch thema aan de orde wordt gesteld. In de media zien wij de discussie over de manier waarop geld wordt gecreëerd ook langzaam op gang komen. Zie de recente nieuwsberichten en boekbesprekingen op de website.

Het belangrijkste doel voor het komende maanden is de verkoop verder te stimuleren. Het experiment gaat immers pas goed draaien als er een flink aantal munten in omloop zijn. Dan zal er meer gehandeld gaan worden in de dealing room en zullen we de waarde van munt vermoedelijk ook verder zien stijgen.

In de afgelopen acht maanden is de koers al opgelopen van € 100 tot € 107.62. Omgerekend betekent dat een jaarrendement van maar liefst 11,43%! Dat is niet alleen veel meer dan de beursen, maar ook meer dan de door ons ingeschatte (en via de rente gegarandeerde) waardestijging van 10%. De voorlopige conclusie van het experiment is dan ook dat kunst wel degelijk als waardevast anker kan fungeren. In plaats van geld op een spaarrekening van een gewone bank te zetten (gem. 2,4 % rente), kan men het dus beter bij de KRB inwisselen voor een échte reservemunt met échte waarde.

Laten we daar op 6 januari dan maar vast op toasten!
 Comité van aanbeveling

Herman WijffelsProf.dr. H.H.F. Wijffels, voormalig voorzitter van de Rabobank, voorzitter van de SER en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Herman Wijffels is momenteel hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

Arnold HeertjeProf.dr. A. Heertje, emiritus hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Tevens bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de economische wetenschap en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Rick van der PloegProf.dr. F. van der Ploeg, staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet-Kok II. Rick van der Ploeg is tegenwoordig hoogleraar economie, University of Oxford en hoogleraar politieke economie, Amsterdam School of Economics, Universiteit van Amsterdam.

Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl