“Het is maar goed dat mensen het monetaire- en banksysteem niet begrijpen. Ik denk dat als ze dat wel deden, morgenochtend meteen de revolutie zou uitbreken. ”

Henry Ford

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief November 2012 - 21 november 2012

Emissie Merijn Bolink verlengd

Munt 'Leeuwen' van Merijn BolinkVanwege het onverwachte uitvallen van de volgende kunstenaar, loopt de emissie van de nieuwe serie reservemunten enige vertraging op. Er wordt hard gewerkt aan de volgende serie maar wij kunnen nu nog niet zeggen wanneer deze precies zal uitkomen.

Besloten is om in afwachting van de volgende emissie, alle munten van Merijn Bolink nog enige tijd te koop aan te bieden. Deze munten bleken de afgelopen maand namelijk bijzonder populair. Enkele mensen waren ook teleurgesteld dat ze een bepaalde munt niet meer konden kopen omdat de emissieweek voorbij was. Deze mensen willen wij nu alsnog de mogelijkheid bieden om deze bijzondere kunstwerken van Merijn Bolink aan te schaffen.

De munten zijn gewoon te bestellen bij het online wisseloket. U moet er alleen wel snel zijn want zoals gezegd zijn deze munten zeer gewild en op = op.

 

10 x Beter

logo NTRDe NTR is kort geleden een luchtige serie over geld begonnen. In iedere uitzending wordt er op een vrolijke manier gekeken naar opmerkelijke initiatieven die alemaal iets met geld en de crisis te maken hebben. Ook worden er adviezen gegeven hoe men (10 keer) beter met geld kan omgaan. In de uitzending van 26 november zal een korte reportage over de Kunst Reserve Bank te zien zijn.

Uitzending: maandag 26 november - 19:25 uur - Ned2
zie website 10 x Beter

 

IMF sleutelt aan bom onder monetair systeem

Logo IMFEen ‘working paper’ gepubliceerd door het IMF doet momenteel flink wat stof opwaaien onder monetaire economen. In de studie getiteld ‘The Chicago Plan Revisited’ doen Jaromir Benes en Michael Kumhof het voorstel om over te gaan naar een systeem met 100% gedekt bankieren. Dit houdt in dat banken alleen maar geld mogen uitlenen dat ze daadwerkelijk in bezit hebben en niet – zoals nu het geval is – met slechts € 10 euro in kas, € 90 aan leningen mogen uitschrijven en zo dus in feite voor € 90 'nieuw geld' creëren.

In de paper worden concrete stappen beschreven die moeten leiden tot een geleidelijke overgang van het bestaande 'geld als schuld' naar 'geld met een vaste waarde'. Dat geld zou dan uitsluitend uitgegeven en volledig gecontroleerd moeten worden door een onafhankelijke instantie. Een revolutionair voorstel dat de kern raakt van het monetaire stelsel en in feite het einde betekent van het huidige fractionele banksysteem waarin 97% van de geldhoeveelheid wordt gecreëerd door private banken.

Zoals de titel doet vermoeden is het voorstel gebaseerd op het uit 1936 stammende Chicago Plan van de hand van onder meer Irving Fisher. Fisher stelde dat een switch naar 100% gedekt bankieren zou zorgen voor een veel betere controle over de op- en neerwaartse beweging van de financiële markten, ‘bank runs’ tot het verleden zou doen behoren, en tot een dramatische reductie van zowel overheids- als private schulden zou leiden. De auteurs van het IMF-paper stellen nu overtuigend bewijs voor deze beweringen van Fisher te hebben gevonden, met behulp van de beschikbare overvloed aan data over het gedrag van financiële markten. Michael Kumhof geeft in deze video een korte presentatie over de studie en hun bevindingen.

Inmiddels heeft zich rond de paper een groeiende schare supporters en criticasters verzameld. Hoewel de kans dat het voorstel daadwerkelijk wordt doorgevoerd misschien nihil is, is de fundamentele discussie over de aard van ons geldsysteem in ieder geval tot op een van de hoogste monetaire beleidsniveaus doorgedrongen.

 

TIP: Bernard Lietaer over andere soorten geld

De meeste mensen kennen de Club van Rome van het spraakmakende rapport uit 1968 over de grenzen aan de groei als gevolg van uitputtende grondstoffen, groeiende wereldbevolking, milieuvervuiling, etc.. Deze club van vooraanstaande wetenschappers en politici is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een gezaghebbend instituut dat regelmatig rapporten met praktische aanwijzingen voor concrete mondiale problemen uitbrengt.

Money and SustainabilityEen recente studie onder leiding van de befaamde macro-econoom Bernard Lietaer biedt bijvoorbeeld een paar slimme monetaire oplossingen voor landen als Griekenland – landen die met de instrumenten van het bestaande financiële systeem (bezuinigen, hervormingen, meer marktwerking) nooit uit de problemen zullen komen. Centrale stelling van Lietaer c.s. is dat het huidige monetaire systeem volkomen achterhaald is en wij ons denken over geld moeten veranderen. Dat laatste is natuurlijk precies wat de KRB propageert.

De studie is mooi compact en valt op omdat het complexe zaken bijzonder helder uitlegt. Voor de mede-bankiers van de KRB zijn vooral de eerste hoofdstukken interessant. Hierin wordt precies beschreven hoe het huidige systeem werkt en waarom het in deze tijd tekort schiet. Uiteindelijk bereikt Lietaer dezelfde conclusie als wij, namelijk dat er op een hele andere manier, geld met een andere soort dekking moet worden gecreëerd.

Het rapport ‘Money and Sustainability - the missing link’ is geschreven in opdracht van de EU. De Engelse versie is gratis online te lezen. Meer info op de bijhorende website: Money and Sustainability

 Comité van aanbeveling

Herman WijffelsProf.dr. H.H.F. Wijffels, voormalig voorzitter van de Rabobank, voorzitter van de SER en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Herman Wijffels is momenteel hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

Arnold HeertjeProf.dr. A. Heertje, emiritus hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Tevens bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de economische wetenschap en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Rick van der PloegProf.dr. F. van der Ploeg, staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet-Kok II. Rick van der Ploeg is tegenwoordig hoogleraar economie, University of Oxford en hoogleraar politieke economie, Amsterdam School of Economics, Universiteit van Amsterdam.

Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl