“Geef mij het recht om het geld van een land te creĆ«ren en controleren, dan maakt het mij niet uit wie de wetten maakt.”

M.A. Rothschild

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief November 2011 - 4 november 2011

Met een maandelijkse nieuwsbrief willen wij alle betrokkenen voortaan op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rond de Kunst Reserve Bank. Omdat er recent veel nieuwe mensen bij zijn gekomen, wordt in deze eerste nieuwsbrief bij ieder onderwerp ook een korte schets gegeven van al het voorafgaande.

De locatie

plattegrondBegin 2010 zijn wij met het Virtueel Museum Zuidas en de gemeentelijke Dienst Zuidas gesprekken begonnen over een mogelijke locatie. Er is een ontwerp gemaakt en voor de uitvoering hebben wij vervolgens allerlei bedrijven benaderd. Bijna een jaar later is uiteindelijk een definitief akkoord gekomen voor een terrein van 1500 m2 aan de Gustav Mahlerlaan. Voor de feitelijke bouw moest er echter eerst een vergunning worden aangevraagd (zie hieronder).

In afwachting van de vergunning konden wij wel alvast beginnen met het bouwrijp maken van de ondertekeninggrond. Besloten is om het hele terrein te bedekken met de bouwtekening schaal 1:1. Deze tekening is immers een perfecte illustratie van het stadium waarin het project momenteel verkeert: de plannen zijn gereed, maar alles moet nu nog wel worden gebouwd.

7 oktober j.l. hebben wij op de locatie een kleine bijeenkomst gehouden waarbij de gebruiksovereenkomst met de Zuidas officieel werd ondertekend. Ondanks het slechte weer hebben wij daar toch nog zo’n 70 bezoekers mogen ontvangen. Dit was natuurlijk een alleszins bemoedigende start van het project. Hoewel de regen bij tijden met bakken naar beneden viel, was de stemming in de volgepakte container bijzonder feestelijk.

Vergunning

Aanvankelijk leek het erop dat de bank zou worden aangemerkt als een (kunst)evenement waarvoor een eenvoudige vergunning kon worden aangevraagd. Omdat het project langer dan drie maanden gaat duren, wilden de instanties het echter niet als een tijdelijk evenement aanmerken. Voor de bouwsels op het terrein moest dus een bouwvergunning worden aangevraagd. Aangezien het louter om het plaatsen van enkele containers en een simpele staalconstructie ging, leek ons dit geen probleem. Maar dan gaan de ambtelijke molens draaien en komt men er opeens achter dat een bouwactiviteit op deze locatie buiten het bestemmingsplan valt. Dit betekent dat wij op 1 april j.l. een omgevingsvergunning hebben moeten aanvragen. De verzwaarde procedure zou vervolgens 6 tot 9 maanden gaan duren.

Inmiddels hebben wij een zeer boeiende relatie met de Dienst Milieu en Bouwtoezicht opgebouwd. De afgelopen maanden kwam men namelijk iedere keer weer met aanvullende verzoeken om nieuwe bouwtekeningen, constructieberekeningen, toelichtingen op gebruiksfuncties, ventilatiecapaciteit, isolatiewaarden, etc. Blanca Architecten hebben ons telkens geholpen om de juiste stukken aan te leveren. Recent is zelfs een constructiebedrijf ingeschakeld voor het formuleren van de constructie-premissen (wij praten nog steeds over de tijdelijke plaatsing van een aantal aangepaste zeecontainers). Om kort te gaan: de aanvraag is nog steeds in behandeling. Uitslag volgt hopelijk eind deze maand.

Pers en Munten

persNa lang zoeken hebben wij begin vorig jaar in Etten-Leur een industriële muntenpers gevonden. Deze originele Dutranoit frictiepers uit 1910 hebben wij meteen maar aangeschaft en naar onze werkplaats in Alkmaar gesleept. Samen met de firma Boonstoppel is de pers vervolgens operationeel gemaakt.

Ondertussen hebben wij veel research gedaan naar de hele techniek van het produceren van stempels en het slaan van munten. Na talloze bezoeken aan fijnmetaalbedrijven, muntfabrieken en numismatieke deskundigen, zijn wij uiteindelijk terecht gekomen bij de meestergraveur Lei Lennaerts van Venrooy Goud- en Zilverindustrie.

stempelSamen met hen hebben wij een aantal stempels geproduceerd en hiermee zijn inmiddels ook een paar testmunten geslagen. Vanwege een lichte afwijking in de pers zijn deze kwalitatief nog niet helemaal perfect. De firma Boonstoppel is nu bezig met het vervangen van een paar kritische onderdelen dus binnenkort hopen we de eerste perfecte munt te slaan.

Elly Baltus, bestuurslid van de Vereniging voor Penningkunst, is ondertussen ook betrokken bij het project. Zij zal zich straks met het hele productieproces van de munten gaan bezighouden.

Meer research

Vanaf het begin is er veel tijd gaan zitten in de hele economische onderbouwing van het idee voor een nieuwe reservemunt. Wij zijn kunstenaars en geen economen, maar na het doorworstelen van stapels dikke boeken en talloze gesprekken met economen en financiële deskundigen, zijn wij ondertussen redelijk bekend met alle macro-economische en monetaire theorieën. Hoe deze in de praktijk uitwerken, kunnen we tegenwoordig dagelijks in alle talkshows volgen. Initiatieven zoals Finance Watch en het Sustainable Finance Lab van Herman Wijffels volgen wij ook allemaal op de voet.

Ondertussen zijn wij redelijk gerust over de inhoudelijke onderbouwing. In al zijn eenvoud gaat het spel met een nieuwe reservemunt inderdaad over de wezenlijke vraagstukken van het monetaire systeem.
De vele gesprekken hebben alle financiële aspecten van de bank ook aangescherpt. Er ligt nu een gedegen businessplan om de bank ook als onderneming goed te laten functioneren. Want hierin onderscheidt dit project zich natuurlijk van de vele projecten die anderen al met geld hebben gedaan: bij de Kunst Reserve Bank gaat het straks om serieus geld.

Kunstenaars

Vorig jaar zijn wij ook begonnen met het benaderen van kunstenaars die straks de munten gaan ontwerpen. Vooraanstaande kunstenaars die wij tot nu toe hebben gesproken blijken allemaal zeer enthousiast – ook omdat men het project ziet als een sterk antwoord op de kunstvijandige sfeer die hier recent is ontstaan. Het is de bedoeling dat op 1 januari 2012 de namen van de eerste 12 kunstenaars bekend worden gemaakt. Wellicht starten we dan ook met de verkoop van opties op munten die later in het jaar geslagen zullen worden.

Financiën

De verkoop van opties is één manier waarop wij mogelijk wat geld kunnen binnenhalen. De voorfinanciering van het project blijft namelijk een groot probleem. De afgelopen jaren hebben wij alles uit eigen zak betaald maar na het plunderen van spaarrekeningen en voortijdig verzilveren van lijfrentes is de bodem wel zo’n beetje bereikt. Gelukkig zijn er de afgelopen maand zo’n 50 nieuwe leden bijgekomen en ook hebben wij een paar genereuze donaties ontvangen. Hierdoor hebben we in ieder geval alle openstaande rekeningen kunnen betalen en is er een buffertje waarmee we weer even door kunnen.

locatieVoor het financieren van de bouw hebben we echter nog steeds serieus geld nodig. Want hoe simpel en bescheiden de locatie ook wordt ingericht, het moet wel allemaal gemaakt en gebouwd worden en dat kost gewoon geld.

Vorig jaar hebben wij het plan aan verschillende investeerders en sponsors voorgelegd. Over het algemeen was men bijzonder geïnteresseerd – ook omdat het plan er financieel alleszins realistisch uit zag. Maar toch was men wat huiverig omdat het toch vooral een fraai plan was en er nog weinig concreets gerealiseerd leek te zijn.
Het moge duidelijk zijn dat wij ondertussen een heel stuk verder zijn: de locatie is definitief en ook al concreet vormgegeven, de hele organisatie is opgezet, er liggen gedetailleerde bouwtekeningen, etc. Met de nieuwe leden die zich dagelijks aanmelden, zien wij het draagvlak ook gestaag groeien.

De komende tijd zullen wij ons intensief bezig gaan houden met het benaderen van financiers en sponsors. Maar daar hebben wij wel hulp bij nodig. Wij roepen daarom iedereen op om in zijn of haar eigen omgeving uit te kijken naar personen of bedrijven die wellicht geïnteresseerd zijn in dit bijzondere experiment.

Tot slot

vlagEr is nog een lange weg te gaan voordat de bank haar deuren kan openen. Het is een omvangrijk en complex project. En met de winter voor de deur en een zich almaar uitbreidende crisis, wordt het er allemaal ook niet makkelijker op. Maar we ploeteren natuurlijk voort. Een nieuwe reservemunt biedt misschien geen reële oplossing voor de crisis. Maar de bank geeft ons als kunstenaars én als gewone burgers wel de mogelijkheid om in al het crisisgeweld onze eigen stem te laten horen. Dus met elkaar gaan we ervoor zorgen dat die bank er gewoon komt!
 Comité van aanbeveling

Herman WijffelsProf.dr. H.H.F. Wijffels, voormalig voorzitter van de Rabobank, voorzitter van de SER en Nederlandse bewindvoerder bij de Wereldbank in Washington. Herman Wijffels is momenteel hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

Arnold HeertjeProf.dr. A. Heertje, emiritus hoogleraar staathuishoudkunde aan de juridische faculteit van de Universiteit van Amsterdam. Tevens bijzonder hoogleraar in de geschiedenis van de economische wetenschap en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

Rick van der PloegProf.dr. F. van der Ploeg, staatssecretaris voor cultuur en media in het Kabinet-Kok II. Rick van der Ploeg is tegenwoordig hoogleraar economie, University of Oxford en hoogleraar politieke economie, Amsterdam School of Economics, Universiteit van Amsterdam.

Coöperatie Kunst Reserve Bank — Overtoom 256, 1054JA Amsterdam — T. 06 1226 3331 — info@kunstreservebank.nl